EU fondovi

EU

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u uvođenje i certificiranje međunarodno priznatih normi

Korisnik: COPY ELECTRONIC d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0180

Poziv: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Opis projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti domaćeg sektora mikro, malih i srednjih poduzeća na međunarodnom tržištu, i to usklađivanjem poslovanja s globalno priznatim normama vezano za kvalitetu roba i usluga u međunarodnoj razmjeni. Na temelju postavljenog općeg cilja definirani su specifični ciljevi koji će se realizirati ovim projektom:

 • Povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem tržištu
 • Omogućen nastup tvrtke na međunarodnom tržištu
 • Standardizirani poslovni procesi tvrtke

Ciljevi projekta definirani su temeljem provedene analize problema koji postoje u domaćem gospodarstvu vezano za standardizaciju poslovnih procesa te razinu informacijske sigurnosti, te s tim povezano posljedice problema u obliku ograničavanja izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva i slabljenja tržišne pozicije u odnosu na međunarodnu konkurenciju.

Rezultati:

 • Povećani prihodi od prodaje
 • Ostvareni prihodi od izvoza
 • Uvedena 4 sustava upravljanja poslovnim procesima
 • Certificirana 2 sustava upravljanja poslovnim procesima
 • Poboljšano korištenje mjera održivog razvoja

Ciljne skupine:

 • Postojeći i budući djelatnici tvrtke, koji će povećati specifična znanja o uvedenim sustavima, te će biti povećana razina njihove sigurnosti i privatnosti
 • Postojeći i budući klijenti i poslovni partneri tvrtke, za koje će biti povećana razina njihove sigurnosti i privatnosti, te povećana razina kvalitete usluge od strane Copy Electronic d.o.o.

Domaće fizičke i pravne osobe, obzirom da će se provedbom projekta povećati razina zaštite okoliša, te će se provedbom mjera informiranja i vidljivosti povećati svijest o važnosti zaštite okoliša te o važnosti uvođenja ISO sustava u poslovanje.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 34.454,64 HRK
 • Broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran): 4

Ukupna vrijednost projekta: 222.288,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 187.833,36HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11.03.2019.-11.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Kurtanjek, direktor

E-mail: sergej@copy-electronic.hr

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća COPY ELECTRONIC d.o.o.